Pro Silva promuje metody zagospodarowania lasu, które optymalizują zarządzanie, ochronę i użytkowanie ekosytetów leśnych w takim kierunku, aby spełniały one ekologiczne, ale i socjo-ekonomiczne funkcje w sposób trwały zapewniając równocześnie odpowiednie przychody.

Proponowane przez PRO SILVA ogólne podejście do tego typu zarządzania obejmuje cały ekosystem leśny i wychodzi z założenia, że  powinien on spełniać maksimum korzyści dla społeczeństwa..

Biorąc po uwagę wyżej przedstawione członkowie Pro Silva są przekonani, że lasy i leśnictwo dostarczają społeczeństwu cztery rodzaje pożytków:

  • ochrona, w tym zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych
  • ochrona gleby i klimatu
  • produkcja drewna oraz wielu produktów niedrzewnych
  • rekreacja, zdrowie i wiele aspektów kulturalnych.