Historia organizacji Pro Silva zaczęła się w 1989 roku.

Organizacja Pro Silva powstała w miejscowości Robanov Kot, położonej w dolinie rzeki Sawy w Słowenii 22 września 1989 roku. Odbyło się tam spotkanie założycielskie organizacji.

W latach 1960 - 1980 odbywały się tu regularne spotkania, najczęściej nieformalne wykładowców uniwersyteckich (Ljubliana, Monachium, Zurych i Nantes zajmujących się propagowaniem idei "Bliskiej przyrodzie hodowli lasu" ). Spotkania dotyczyły głównie sposobów i możliwości zastosowania w praktyce leśnej ww. idei na podstawie badań dynamiki i struktury lasów naturalnych.

W tym samym czasie grupa leśników skupiona wokół Alfreda Möllersa pracowała nad zasadami praktycznego wdrażania trwałego, bliskiego przyrodzie zagospodarowania lasu w ramach organizacji ANW.

Wówczas to w umyśle prof. Dušana Mlinšeka, który wcześniej był prezydentem IUFRO (Międzynarodowej Unii Leśnych Instytutów Badawczych) powstała idea połączenia obydwu wyżej wymienionych grup i rozszerzenia ich o inne kraje i organizacje w kierunku współpracy lesników europejskich, zwłaszcza tych, którzy sa przekonani co do ich przyszłości.

W trakcie kongresu światowego IUFRO, który odbył się w Ljubljanie  w 1986 roku prof. Dušan Mlinšek po raz pierwszy zaprezentował ideę powstania sieci instytucji na rzecz leśnictwa bliskiego przyrodzie w Europie.

W roku 1989 Prof. Mlinšek zaprosił wspólnie z Hilmarem Schoepfferem i Brice de Turckheimem wiodące postacie zajmujące się tematyką do Słowenii w celu utworzenia całoeuropejskiego ruchu (organizacji) działającego na rzecz bliskiej przyrodzie hodowli lasu.

Profesor Dušan Mlinšek – zalożyciel Pro  Silva Europe