Zgodnie z zapisami statutu organizacji istnieją dwa rodzaje członkowstwa: tzw. pełne członkowstwo (z ang. full members) i członkowstwo partnerskie (z ang. afilliated members).

W chwili obecnej pełnymi członkami Pro Silva są instytucje reprezentujące 21 krajów europejskich. Podkreślić przy należy, że nie ma czegoś takiego, jak członkowstwo danego kraju (czyli np. na poziomie rządowym itp.), członkiem organizacji Pro Silva są natomiast w większości przypadków organizacje pozarządowe zrzeszające leśników, naukowców i przyrodników zainteresowanych wdrażaniem zasad związanych z prowadzeniem bliskich przyrodzie koncepcji gospodarki leśnej ( z ang. close to nature forestry).

W Polsce członkiem organizacji Pro Silva jest Polskie Towarzystwo Leśne, a w ramach PTL grupa działająca w obrębie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą - Pro Silva Polonia.

Lista krajów członkowskich:

 1. Słowenia
 2. Słowacja
 3. Austria
 4. Czechy
 5. Niemcy
 6. Irlandia
 7. Wielka Brytania
 8. Włochy
 9. Szwajcaria
 10. Belgia
 11. Holandia
 12. Węgry
 13. Dania
 14. Litwa
 15. Chorwacja
 16. Francja
 17. Grecja
 18. Portugalia
 19. Luksemburg
 20. Hiszpania
 21. Polska

W kategorii członków - partnerów można znaleźć organizacje z tak odległych krajów, jak Nowa Zelandia, Indie, czy też Stany Zjednoczone.