1. Zdecydowanie nie jesteśmy zwolennikami biernej, konserwatorskiej ochrony ekosystemów leśnych. Pro Silva Polonia wspiera i wspierać będzie na każdy możliwy sposób aktywne, aczkolwiek bliskie przyrodzie, oparte na podstawie obserwacji i badań naturalnych procesów i ich aplikacji metody zagospodarowania lasu.

 

  1. Z całą pewnością nie stanowimy nie mamy zamiaru stanowić jakiejkolwiek alternatywy dla obecnie obowiązujących i stosowanych metod prowadzenia gospodarki leśnej. Wychodzimy z założenia, że w leśnictwie, a szczególnie w hodowli lasu wymyślono już w zasadzie prawie wszystko. W polskich lasach istnieje mnóstwo przykładow prowadzenia gospodarki leśnej w zgodzie z zasadami Pro Silva, jednak stoimy na stanowisku, że można w tej dziedzinie zrobić dużo więcej.

 

  1. Chodzi nam głównie o położenie nacisku na takie metody i tam gdzie jest to oczywiście możliwe, które naśladują w maksymalny sposób naturalne procesy zachodzące w ekosystemach leśnych, takie jak przede wszystkim odnowienie naturalne, przestrzenne i gatunkowe zróżnicowanie ekosystemów leśnych ich stabilność w połączeniu z korzyściami ekonomicznymi oraz wypełnianiem potrzeb społecznych. Trudne i skomplikowane? Tak. Ale spróbujemy przekonać, że bardzo często możliwe a nawet wskazane, szczególnie biorąc pod uwagę zmiany klimatyczne.

 

  1. Nie mamy również zamiaru tworzenia ekskluzywnej grupy specjalistów w dziedzinie prowadzenia proekologicznego leśnictwa. Wręcz przeciwnie. Mamy zamiar dołożyć wszelkiej staranności, aby wiedza i doświadczenie całych już bez mała pokoleń leśników w tej dziedzinie trafiła "pod strzechy" i na dobre zagościła w polskim leśnictwie.

 

  1. Nie jesteśmy również i nie mamy zamiaru stać się grupą teoretyków. Wręcz przeciwnie. Cała nasza wiedza opiera się na rozwiązaniach praktycznych, czasem wielokrotnie stosowanych, ale naszym zdaniem wartych upowszechnienia i szerokiego zastosowania. Głównym przedmiotem wszystkich seminariów i konferencji Pro Silvy są zajęcia terenowe, podczas których następuje wymiana poglądów i wniosków opartych na lustracji ekosystemów leśnych.