To proste, jeśli chcesz stać się członkiem Prosilva Polonia wystarczy, że zrobisz dwa poniższe kroki:

  1. wstępujesz do Polskiego Towarzystwa Leśnego,
  2. wyrażasz akces do Pro Silva Polonia wysyłając info na adres daniel.lemke@prosilva.pl.

Istnieje również możliwość współpracy i wspierania naszej działalności dla osób niebędących członkami Polskiego Towarzystwa Leśnego.

W niedalekiej przyszłości planujemy wydawanie newslettera, który rozsyłany będzie do osób zainteresowanych współpracą i uczestnictwem we wspólnych przedsięwzięciach.