Starania o przystąpienie do organizacji Pro Silva trwały już od co najmniej dwudziestu lat. Pierwszymi uczestnikami seminariów organizowanych przez organizację byli pracownicy naukowi Wydziałów Leśnych polskich uczelni, w tym prof. Eugeniusz Bernadzki, dr Jan Ceitel. Drugi z wymienionych podjął pierwszą, niestety nieudaną próbę zainteresowania ówczesnego Zarządu Polskiego Towarzystwa Leśnego przystąpieniem do Pro Silva Europe.

W późniejszych latach w seminariach Pro Silva uczestniczyli na zasadzie wolnych słuchaczy - uczestników prof. Maciej Pach z Wydziału Leśnego Akademi Rolniczej w Krakowie, Janusz Szmyt z Wydziału Leśnego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Dorota Dobrowolska z Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz Daniel Lemke - pracownik Lasów Państwowych.

Spośród tych ostatnich zawiązała się grupa robocza prowadząca przygotowania dokumentów akcesyjnych. Kluczowe dla sprawy okazało się zaproszenie na rocznicową konferencję, która odbyła się w 2019 roku w Słowenii. Polskie Towarzystwo Leśne na konferencji z okazji 30-lecia Pro Silva reprezentowali Daniel Lemke i Rafał Cieślak działający w Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Polskiego Towarzystwa Leśnego. W trakcie konferencji wynegocjowano warunki przystąpienia Polskiego Towarzystwa Leśnego do organizacji.

W roku 2021 roku Polskie Towarzystwo Leśne wystosowało do Prezydenta Prosilva Europe list intencyjny zawierajacy wolę przystąpienia do organizacji. Na dorocznym posiedzeniu Zarządu Prosilva podjęto jednogłośną decyzję o przyjęciu PTL-u w poczet pełnych członków.