To od nich tak naprawdę wszystko się zaczęło. Pierwsze spotkania i dyskusje wlaśnie tu miały miejsce. Docelowo powinny obejmować i pokazywać efekty długoterminowych strategii i ich aplikacji. Są również praktycznymi przykładami drzewostanów zaadaptowanych do specyficznych, często lokalnych typów lasu i warunków siedliskowych w określonych warunkach klimatycznych.

Naszym celem i zadaniem jest zaprezentowanie ich charakterystyki i kluczowych danych, informacji pozyskanych często przez wiele lat. Pokazują one z drugiej strony cała gamę możliwych kierunków prowadzenia gospodarki leśnej. Ważny jest przede wszystkim cel - prowadzenie drzewostanów w kierunku trwałych, stabilnych, w których zachodzą procesy bliskie do naturalnych. I to wszystko  przy wykorzystaniu możliwie delikatnych przyjaznych ekosystemowi, ale i społeczeństwu metod zagospodarowania lasu.

Wg informacji z maja 2020 roku wg ewidencji organizacji Pro Silva istnieje ponad 130 tego typu drzewostanów, z tego 87 we Francji, 12 w Austrii, 7 w Szwajcarii, 7 w Irlandii, 5 w Niemczech, 4 w Anglii, 3 w Walii, 3 w Belgii i 3 w Luksemburgu.